SREDNJETLAČNI JASTUCI 1.0 BAR

Sava srednjetlačni jastuci 1.0 bar serije, idealni su za spašavanje osoba zarobljenih u prometnim nesrećama, padovima aviona, srušenih tunela, mostova i radnih platformi gdje tradicionalne operacije spašavanja iziskuju previše vremena. Sava jastuci su idealni za spašavanje na većini vrsta terena.

Kombinacija materijala korištenih za izradu osiguravaju visoki nivo sigurnosti pri radu. Napravljeni su od višeslojne ojačane gume otporne na pucanje i probijanje. Bočna stijenka napravljena je od posebne poliamidne tkanine koja osigurava održavanje bitnih faktora (radni tlak/tlak pucanja).

Zatraži ponudu za ovaj proizvod

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.